Blogs

Hoe verbind je bewonersactiviteiten met elkaar? Tien tips voor een wijkgerichte netwerkaanpak! ©️door Rudy van der Linden                                                                                           

juli 2018

Samenwerken in de wijk is belangrijk voor de bewoners. Welke aanbevelingen zijn er voor een netwerkaanpak. In het bijzonder hoe kan je vanuit een Wijkteam bewonersactiviteiten aan elkaar verbinden. Hoe faciliteer je dat het beste als wijkmanager? Hieronder vind je een tiental aanbevelingen. Deze zijn gebaseerd op mijn ervaring als Procesbegeleider bewonerscommunicatie bij de gemeente Arnhem. Om verder over na te denken. En vooral om op te pakken. Veel succes!   

1. Wijk- en netwerkanalyse

Investeer in een wijkprofiel aan de hand van een wijk- en netwerkanalyse. Werk hierin samen met Onderzoek en Statistiek voor advisering, onderzoek en analyse. Wat is het beeld van de wijk. Welke ontwikkelingen zijn er, acties en netwerkpartijen en bieden inspiratie. Kijk ook welke nieuwe partijen er zijn in het wijknetwerk. Ook als het gaat om gelegenheidsinitiatieven.


2. De wijkmanager als Liaision

De wijkmanager als liaision en eerste aanspreekpunt voor de netwerkvorming in de wijk. Besteed als Wijkmanager een structureel en vast deel van je uren aan het doelgericht contacten leggen met initiatiefnemers, inwoners en netwerkpartners en het verbinden van bewonersactiviteiten. Zoek aansluiting bij wat er al is, de wijk als marktplaats. Vinden en verbinden is maatwerk vanuit de logica van de inwoners. Ondersteun in de vorm van informeren, adviseren (vrijwilligers) en verwijzen van inwoners en vrijwilligersinitiatieven naar de juiste ambtenaren.

3. Organisatie
Investeer in een platform van initiatiefnemers in de wijk. Een platform wat organisch is. Als basis van brainstormen en afstemming om netwerken te ondersteunen, netwerken te vormen en experimenten te starten.


4. Samenwerking
Werk intensiever samen met het Sociale Wijkteam en vakspecialisten in de wijk. Zij zijn bekend met het Wijkprogramma en kunnen meedenken en verbindingen leggen vanuit hun ervaring tussen inwoners, verschillende groepen en initiatieven

5. Online Wijkprogramma
5.1. Plaats de thema's op een (wijk)website, Facebook of een projectwebsite (te bouwen door vrijwilligers of ZZP'ers).  Daag de inwoners uit om hiermee zelf aan de slag te gaan. Informeer wat gedaan wordt en met wie. Deel de initiatieven.

5.2. Daag bewoners en professionals in het wijknetwerk uit om zelf contact met elkaar te leggen en resultaten te delen. Relevante contactgegegevens worden publiek gemaakt (AVG is aandachtspunt).

5.3. Zorg ervoor dat geslaagde projecten een podium krijgen om trots op te zijn of een inspiratie te zijn voor anderen. Bouw successen uit. Onder andere via online video's. Stel budget beschikbaar voor inwoners om workshops te volgen in online video (met de Smartphone). Kosten zijn laag, krachtig medium, duurzame investering.

6. Financieel
Gebruik een deel van de subsidiemiddelen gericht als aanjaagbudget voor bewoners- en wijkactiviteiten en de inzet van ZZP'ers. Gebruik de thema's van het wijkprogramma als toetsingskader.

7. Bijeenkomsten

Organiseer en faciliteer op maat thema- en feedbackbijeenkomsten tussen wijkmanagers, vakambtenaren, inwoners, vrijwilligers en professionals.

Organiseer minimaal 1 keer per jaar een aansprekende vorm van ontmoeting waarbij het Team van wijkmanagers, inwoners, vrijwilligersinitiatieven en maatschappelijke organisaties elkaar feedback geven op ieders inbreng in de wijkontwikkeling, zowel op inhoud, rol als op het functioneren van de verbindingen. 

8. Toegang tot bestuur 

Breng inwoners regelmatig in contact met het gemeentebestuur via bezoeken van college en raad. Denk aan beproefde middelen als een (fiets)schouw.

9. Experimenteel

Brainstorm over een creatieve/ludieke ondersteuning van netwerken en bewonersinitiatieven in wording. Wil je investeren in een mobiele uitvalsbasis in de wijk? In de vorm van bijvoorbeeld de aanschaf of huur van een 'Pipowagen'? Als inwoners iets in de wijk willen organiseren kunnen ze bij de wijkmanager een aanvraag indienen voor dit mobiele platform.

10. Wijkgerichte communicatie

Investeer in de wijkgerichte communicatievormen (overleg en media). Werk hierin samen met de adviseurs Communicatie en Sociale Media voor advisering, monitoring en ondersteuning. Bied de expertise van de adviseurs Communicatie en Sociale Media ook aan de inwoners aan. Via brainstormsessies bijvoorbeeld. Maak een groep aan op LinkedIn van wijkmanagers of sluit je aan bij een bestaande. Zet hier je specifieke vragen uit over netwerken en verbinden van bewonersinitiatieven.

Inspirerende sites
www.participatiekaart.nl

www.praktijkvoorbeelden.vng.nl

www.krachtinnl.nl

www.platformparticipatie.nl

www.platform31.nl

www.benchmarkburgerparticipatie.nl

www.prodemos.nl

www.movisie.nl

 

(Bewoners) Communicatie is maatwerk.

'Bij ons doen ze het heel anders'. Daarom ben ik benieuwd naar jouw mening. Heb je tips of vragen die je wilt inbrengen? Dan hoor ik dat graag van je!

Als interim Communicatiespecialist/Procesbegeleider ondersteun ik gemeenten om beleid te realiseren in het Sociaal Domein door goede bewonersscommunicatie. Mijn blogs zijn hiervan een afgeleide. 

Wil je meer weten over hoe ik jou tijdelijk kan ondersteunen met succesvolle communicatie? 

Neem dan contact met me op. Bel 06 - 37 12 10 98 of mail info@rudyvanderlinden.nl